Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Κ. ΖΟΥΡΑΡΙΣ- Προτάσεις

..μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει…
..Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει...

(Απόσπασμα)
Προτάσεις
1ον. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη όχι σε «συντεταγμένη» αλλά σε διατεταγμένη χρεωκοπία, αφού η Ξενοκρατία επέβαλε δια των δωσιλόγων εδώ οργάνων της όλην αυτήν την περικοπήν-κατακοπήν του εισοδήματος, της περιουσίας, της εθνικής κυριαρχίας και της υγείας του Λαού μας. άρα όσοι ομιλούν περί κινδύνου χρεωκοπίας ψεύδονται κινδυνολογούντες και κυνδυνολογούν ψευδόμενοι αυτοί, οι κομματοκοπρίτες.
  Τα αντίμετρα για με νέα αντίσταση;  Ένα παλαίφατον-Νέο ΕΑΜ. Και παλαίφατον για το τότε κύρος  και νέο για το προσδοκώμενον κύδος-κλέος. Επομένως: Η Ελλάς, πριν να την ανακηρύξει η Ξενοκρατία ως υπό στάσιν πληρωμών τελούσαν (και αυτό θα το κάνουν οι ξένοι, μόλις ασφαλίσουν τα κέρδη τους και το πλιάτσικό τους), πρέπει τώρα αμέσως να κηρύξει στάση πληρωμών (εξωτερικών). Είναι ολοφάνερο από τις διασταυρούμενες δηλώσεις τους, ότι μόλις η Ελλάς το ανακοινώσει, αμέσως η Ξενοκρατία θα ζητήσει αναδιαπραγμάτευση… για τα πάντα, από τους πάντες, διότι θα τρομάξει γερά και δεν θα διακινδυνεύσει   το «effect domino» των συγκοινωνούντων δοχείων, στην ήδη τρεκλίζουσα χρηματοπιστωτική της προσωρινή σταθερότητα.

2ον. Η τοιουτοτρόπως αυτοκυβερνουμένη πατρίδα μας , θα φροντίσει επομένως από τους πόρους της, που υπερ-περισσεύουν μόλις φύγει το άχθος  των τοκοχρεωλυσίων, να πληρώνει μισθούς, συντάξεις, υγεία, σχολεία, άμυνα.    Τα «λεφτά υπάρχουν» μόλις αφαιρέσουμε το άχθος και το επαχθές  των τοκοχρεωλυσίων. Οι κομματοκοπρίτες, που ψευδολογούν  μπουρδολογώντας ότι «δεν θα έχουμε λεφτά για πετρέλειαο και φάρμακα», είναι ξεφωνημένοι πράκτορες των Ξένων. Η Ελλάδα δεν αγοράζει το πετρέλαιο με συνάλλαγμα, ανταλλάσσοντάς το με ευρώα που έχει στην  τσέπη της.  Το πετρέλαιο, π.χ., το αγοράζει με τα ευρώα της η οποιαδήποτε «Petrola»  και το πωλεί. Κι όχι το Κράτος. Το ίδιο με τα φάρμακα, το ίδιο με το προδοτικό ψέμα όλων αυτών των δωσιλόγων, που πια περίσσεψε και φάνηκε. Ντροπή τους!

3ον. Διακανονισμός του «Χρέους», θα ξαναγίνει με τους ξένους. Άλλωστε θα το ζητήσουν περίτρομοι οι ξένοι. Πρώτον, για να σωθούν οι ίδιοι και, δεύτερον, διότι θα καταλάβουν πως βάλαμε μυαλό και κάνουμε, έστω και καθυστερημένα, αυτό που μας έλεγαν να πράξουμε όλοι οι νουνεχείς, δικοί μας και ξένοι, πριν από δυο χρόνια. Ποτέ όμως δεν είναι αργά.

4ον. Νέος διακανονισμός σημαίνει νέος υπολογισμός και, επί τέλους, συμψηφισμός!   Τι πάει να πει νέος υπολογισμός για το «ύψος του χρέους»;  Αυτό: αγοράζαμε επί πεντηκονταετίαν πολεμικό υλικό από τις ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία. Μας ανάγκαζαν να αγοράζουμε από αυτούς! Κάθε φορά που η Ελλάς θέλησε ν’ αγοράσει κι απ’ αλλού (π.χ. Ρωσία), έπεσε απειλή. Οι εξηρτημένες έως δωσίλογες κυβερνήσεις «μας» δεν άντεχαν. Και υπέκυπταν στον εκβιασμό των εταίρων μας και «συμμάχων».  
    Ο νέος υπολογισμός, λοιπόν, μέσα στην στάση πληρωμών, θα είναι ως εξής: Τα δάνεια που παίρναμε για να πληρώνουμε τα υλικά σας, τις μίζες και υπερτιμολογήσεις (που αυτές δεν έγερναν ποτέ..), με τι επιτόκιο τα παίρναμε; Επί πεντηκονταετίαν;    Με τόσο τοις εκατόν, τοκογλυφικόν; Εε, λοιπόν: ξανα-υπολογίζουμε τα δάνεια, συν τοις τοκοχρεωλυσίοις, έχοντας ως ποσοστόν το 0.75% -1% με το οποίο η ΕΚΤ δανείζει στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η διαφορά του επιτοκίου στο σβέρκο της Ελλάδας, από πενήντα τόσα χρόνια, είναι τοκογλυφία επαχθής. Ξαναμετράμε, με 0.75%-1%. Θα βγούμε να μας χρωστάνε!  Και επί τέλους να μας εξηγήσουν ... τι σιχτίρ  είναι αυτή η «αλληλεγγύη» και η «σύγκλιση», όταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα δανείζει στις τράπεζες με 0.75%  και αφήνει τις εταίρες (τις Τράπεζες, εννοώ) να δανείζουν τους «εταίρους»  με 5%  και στους ιδιώτες εμάς με 10% και 15%-φεύγα; Είναι αλληλεγγύη αυτό της εταίρας ΕΚΤ προς εταίρον-Ελληνικό Δημόσιον; Μήπως να καεί, να καεί το μπουρδέλο η Φρανκφούρτη;

50ν. Τι σημαίνει συμψηφισμός? Συμψηφισμός σημαίνει να πάψουν οι ξένοι τοκογλύφοι να μας υβρίζουν. Όχι!  Δεν είμαστε οι μπαταχτσήδες  και δεν χρωστάμε, μόνον και μόνον επειδή τα σπουδαρχίδια που μας κλεπτοκρατούν δεν μπορούν, ως σκυμμένα σκουπίδια, να ψελλίσουν λόγον αξιοπρεπείας και καταγγελίας ελληνικής. Μπαταχτσήδες και κτηνώδεις μάλιστα οφειλέτες είναι, πρωτίστως, οι ξένοι! Ναι. Άρα, συμψηφισμός. Πώς; Μονομερώς!
     Δηλαδή: Η μετα-ναζιστικη σημερινή Γερμανία οφείλει να συνεχίσει την αποπληρωμή –επιστροφή του αναγκαστικού δανείου, την οποία είχε αρχίσει -με δυο καταβληθείσες δόσεις- η προκάτοχος της σημερινής, η ναζιστική Γερμανία[1]…Επιτέλους! Δεν μπορεί το σημερινό καθεστώς-Ράιχ της ευρωπαϊκής Γερμανίας να είναι ολίγον χειρότερον του Ναζιστού της πατέρα. Είπαμε: βάσει του σημερινού δικαιικού-νομικού καθεστώτος στις διεθνείς  σχέσεις, η σημερινή Γερμανία, εφ όσον αρνείται να εκπληρώσει τα εκ του προηγουμένου καθεστώτος της οφειλόμενα, μεταπίπτει σε κράτος «έκνομο», “ etat voyou”, “ rogue state”, κατά τα διεθνή νόμιμα. 
        Η  νέα αυτοκυβέρνητη Ελλάδα οφείλει να απαιτήσει από τους σημερινούς «εταίρους» μας Γερμανούς να σεβαστούν τους Ναζήδες πατεράδες τους, οι οποίοι και ανεγνώρισαν και άρχισαν να αποπληρώνουν το Χρέος τους. Ταυτοχρόνως, η μετα-κοπριτική Ελλάς θα πρέπει να προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπως και στα Ευρωπαϊκά «αλληλέγγυα» όργανα και να απαιτήσει συμπαράσταση. Αυτό θα είναι ο συμψηφισμός. Οι υποχρεώσεις  της Γερμανίας είναι απαράγραπτες εκ του Διεθνούς Δικαίου, διότι, νομικώς, ανεξίτηλα είναι τα εγκλήματα από τα οποία προέρχονται οι ανέκπτωτες νομικές δουλείες του σημερινού Τετάρτου Ράιχ-καθεστώτος, του ενός και αδιαλείπτου Γερμανικού έθνους. Ήδη, αυτή τη στιγμή, εν τοις πράγμασι, η σημερινή εταίρα Γερμανία θεωρείται και είναι κράτος-λωποδύτης, έκνομον διεθνώς καθεστώς. Είναι καιρός η αιωνία Ελλάς να κραταιώσει στους Διεθνείς Οργανισμούς, τη διεθνή νομιμότητα.

60ν. Και συνημμένον στην κυρία μας απαίτηση περί στάσεως των επαχθών πληρωμών:
Α) Εφ΄όσoν μας λένε οι Ευρωπαίοι άρπαγες φωστήρες ότι το «Χρέος» μας θα γίνει «βιώσιμο»  από το έτος 2020, αυτό σημαίνει ότι μέχρι τότε θα είναι αβίωτο για την Ελλάδα. Άρα, η οποιαδήποτε αποπληρωμή  του δια των ως άνω απομειωθέντος «Χρέους» μας θα πρέπει να αρχίσει κι αυτή, ως «βιώσιμη», από το 2020. Αυτό δεν επιβάλλει η «αλληλέγγυος» ευρωπαϊκή λογική;
Β) Και ακροτελεύτιον: Θα πρέπει να εξαφανιστούν από προσώπου γης και «δανειακών συμβάσεων» αυτά, τα επονείδιστα για έναν «αλληλέγγυο» πολιτισμό, τα αποικιοναζιστικά «Ταμεία» που θα απομυζήσουν την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρις αφανισμού της Ελλάδας. Όλοι, διεθνώς αρμόδιοι, έγκυροι και σώφρονες, απορούν, ενίστανται και εξίστανται: Ποτέ των ποτών δεν επιβλήθηκε, σε καιρό ειρήνης, τέτοια σκοτοδίνη βαρβαρότητας σε «εταίρο», από «εταίρους». Για να μη στιγματίσουν ες αεί την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα ναζιστοειδή περί «Ταμείων» εις βάρος του ελληνικού πληθυσμού, τώρα και στο μέλλον του, και εναντίον της υπεραχρόνου Ελλάδος, πρέπει να θεωρηθούν ως μηδέποτε υπάρξαντα. Αλλιώς, πρέπει να μη  μιλούμε για «ευρωπαϊκό πολιτισμό», αλλά για αντι-ευρωπαϊκό βανδαλισμό… των «εταίρων», μιας εταιρείας των Einsatzgruppen-θεοστυγών.

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΖΟΥΡΑΡΙΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σπουδή στα σπουδαρχίδια της εδώ κοπροκρατίας, Εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 1912, σς. 374-379.
[1]Γερμανικές Αποζημιώσεις. Υπογράψτε εδώ: http://www.greece.org/blogs/wwii

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου